corella10

86 tekstów – auto­rem jest co­rel­la10.

Czy show, które wciąż trwa
I trwać będzie wiecznie,
Sens ja­kiś ma?
Gdy wys­chły już wo­dy rzeczne,
I nikt już nie wie, co grać? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 listopada 2013, 20:36

Sztuka życia

Każdy no­wy dzień niesie
Za sobą sztukę
A ludzie niczym aktorzy
Grają życiową rolę
Słowem i czynem
Lecz nie ma publiki

Bo sztuką jest dziś
Nie grać dla publiczności
Lecz dla siebie i swego
Je­dyne­go istnienia
By is­tnieć i grać prawdziwie
Stojąc i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 25 października 2013, 14:28

Gdy kochasz, kochaj uczciwie,
A gdy pat­rzysz, pat­rz właściwie... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 października 2013, 13:21

Namysł

Gdy te­raz tak
Siedzę i myślę
Nad życiem
Wy­myśliłem, doszedłem
Do wniosku,
Że życie
To nie tyl­ko myślenie.
To żad­na teoria... 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 14 października 2013, 16:34

Piosenka o Przyjaźni

A gdy na­wet tyl­ko niewiele
Od prze­paści, śmier­ci Cię dzieli,
Pa­miętaj, że są na świecie przyjaciele,
Więc co oni by na to powiedzieli?

Bo przy­jaźń nap­rawdę znaczy
Tym jed­nym, je­dynym spojrzeniem,
Zmyć z siebie jak z narzyń,
Sa­mot­ność i [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 13 października 2013, 12:56

[...] Bo przy­jaźń nap­rawdę znaczy
Tym jed­nym, je­dynym spojrzeniem,
Zmyć z siebie jak z narzyń,
Sa­mot­ność i rzu­cić ją w za­pom­nienie. [...] 

myśl
zebrała 6 fiszek • 11 października 2013, 14:46

Naj­pros­tszym spo­sobem na zaak­cepto­wanie cze­goś jest nau­czyć się śmiać z tego. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 października 2013, 18:25

Tyl­ko mo­wa z ser­ca do dru­giego ser­ca trafi. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 października 2013, 17:42

Monolog pesymisty

Te­raz, gdy stoję przed ob­ci­ciem swym
Czuję, że na­wet ono
Ucieka prze­de mną.
I strach, który jeszcze niedawno
Był tyl­ko teorią...

Łza,
która spływa po policzku
Czy­ni go z każdą sekundą
Ścianą płaczu.
I spa­da każda łza
Na mą świecę
Na ser­ce, które [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 5 października 2013, 14:06

List III

Prze­miłej Natalii...

Trochę po­zytywów chciałaś ode mnie
Usłyszeć? Przeczy­tać? Niech będzie i to, i to.
Mam nadzieję, że nie będzie to daremnie,
Bo jak trze­ba, to na­piszę ich na­wet ze sto.

Po­myśl te­raz, że swoją de­likatną dłonią
Możesz [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 3 października 2013, 16:08
Zeszyty
  • Dzieła – Troche te­go i tam­te­go

  • Dzieła – Troche te­go i tam­te­go

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

corella10

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność